دانلود مقاله باید ها و نباید های داروها(فایل word)

دانلود مقاله باید ها و نباید های داروها(فایل word)


کتابی که در پیش رو دارید حاوی ده فصل است و به صورت عمومی به بحث دارو پرداخته است به همین دلیل عموم مردم می توانند از مطالب آن استفاده کنند. پیشنهاد می شود که به مطالعه این کتاب بپردازید چون علاوه به بررسی مطالب عمومی انواع داروها به نحوه مصرف هر یک از داروها نیز پرداخته است. بخشی از متن امروزه بسیاری از پزشکان و دارو سازان، دارو ها را به شمشیر دو لبه ای تشبیه می کنند که ضمن اینکه از یک لبه آنها جهت مقابله با بیماری ها استفاده می شود، لبه دیگر آنها نیز احیاناً ممکن است مشکلات یا عوارضی را ایجاد کند. بنابراین بدیهی است به نظرمی رسد که در مرحله اول، تجویز درست داروها توسط پزشکان و در مرحله بعد نیز مصرف صحیح آنها توسط بیماران با راهنمایی پزشکان و دارو سازان حائز اهمیت فراوان می باشد. طبق اذعان کارشناسان ایران به لحاظ مصرف دارو جزء ۲۰ کشور نخست دنیاست و نرخ مصرف خود سرانه دارو در ایران نسبت به متوسط جهانی تقریباً ۳ برابر است و ۱۰ تا ۱۵ درصد از داروهای کشور بطور خودسرانه مصرف می شوند هم چنین سرانه مصرف دارو های تزریقی در ایران  حدود ۴/۱۱ بوده است در حالی که این رقم ۴ برابر سرانه م …

دانلود مقاله باید ها و نباید های داروها(فایلPDF )

دانلود مقاله باید ها و نباید های داروها(فایلPDF )


کتابی که در پیش رو دارید حاوی ده فصل است و به صورت عمومی به بحث دارو پرداخته است به همین دلیل عموم مردم می توانند از مطالب آن استفاده کنند. پیشنهاد می شود که به مطالعه این کتاب بپردازید چون علاوه به بررسی مطالب عمومی انواع داروها به نحوه مصرف هر یک از داروها نیز پرداخته است. بخشی از متن امروزه بسیاری از پزشکان و دارو سازان، دارو ها را به شمشیر دو لبه ای تشبیه می کنند که ضمن اینکه از یک لبه آنها جهت مقابله با بیماری ها استفاده می شود، لبه دیگر آنها نیز احیاناً ممکن است مشکلات یا عوارضی را ایجاد کند. بنابراین بدیهی است به نظرمی رسد که در مرحله اول، تجویز درست داروها توسط پزشکان و در مرحله بعد نیز مصرف صحیح آنها توسط بیماران با راهنمایی پزشکان و دارو سازان حائز اهمیت فراوان می باشد. طبق اذعان کارشناسان ایران به لحاظ مصرف دارو جزء ۲۰ کشور نخست دنیاست و نرخ مصرف خود سرانه دارو در ایران نسبت به متوسط جهانی تقریباً ۳ برابر است و ۱۰ تا ۱۵ درصد از داروهای کشور بطور خودسرانه مصرف می شوند هم چنین سرانه مصرف دارو های تزریقی در ایران  حدود ۴/۱۱ بوده است در حالی که این رقم ۴ برابر سرانه م …

CRITICAL CARE NURSING A HOLISTIC APPROACH

CRITICAL CARE NURSING A HOLISTIC APPROACH

CRITICAL CARE NURSING A HOLISTIC APPROACH

CRITICAL CARE NURSING A HOLISTIC APPROACH

فرمت کتاب : pdf سال : ۲۰۱۳ تعداد صفحه : ۱۳۵۳زبان : انگلیسینویسنده : Patricia Gonce Morton, RN, PhD, ACNP-BC, FAANProfessor, Associate Dean for Academic AffairsUniversity of Maryland School of NursingDorrie K. Fontaine, RN, PhD, FAANSadie Heath Cabaniss Professor of Nursing and DeanUniversity of Virginia School of Nursing
این کتاب مخصوص دانشجویان پرستاری و کارشناسان بخش ویژه و استادان محترم به عنوان مرجع بسیار خوبی از اطلاعات پرستاری بخش ویژه میباشد .این کتاب تئوری و دانش کاربردی لازم را در اختیار دانشجویان قرار می دهد تا آنها را برای دنیای فنی بسیار تخصصی و…