تحقیق در مورد مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر 70 ص

تحقیق در مورد مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ۷۰ ص

تحقیق در مورد مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 70 ص

تحقیق در مورد مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ۷۰ ص

حجم فایل : ۶۷۲٫۰ KB نوع فایل : ورد چکیده: هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تشکیل می دادند. تعداد افراد مورد مطالهه در این تحقیق۶۰ نفر که به طور تصادفی انتخاب شده اند. با اجرای پرسشنامه ای که حاوی ۲۳ سوال است میزان استرس آزمودنیها سنجیده شد. مسئله مورد پژوهش عبارت بود از اینکه آیا بین میزان استرس دانشجویان…

تحقیق در مورد کار آموزی عمران 48ص

تحقیق در مورد کار آموزی عمران ۴۸ص

تحقیق در مورد کار آموزی عمران 48ص

تحقیق در مورد کار آموزی عمران ۴۸ص

حجم فایل : ۳۷٫۴ KB نوع فایل : ورد مقدمه: دانشجویان رشته عمران در دوره کاردانی که دوسال به طول می انجامد با درسهای تئوری آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی آشنا میشوند ولی باز نیاز به کسب تجربه دارند وکسب این تجربه میسرنیست مگر انکه دانشجویان درسر کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده وبا چشم خ.ود طریقه انجام کارها راببینند وبه همین دلیل چهار واحد رابه همین امر اختصاص داده اند که این واحدها جزو مهمترین واحدهای این دوره می…

تحقیق در مورد مقايسه ي بهداشت رواني دانشجويان سيگاري و غير سيگاري دانشگاه مشهد باز نگري  150  ص

تحقیق در مورد مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد باز نگری ۱۵۰ ص

تحقیق در مورد مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد باز نگری  150  ص

تحقیق در مورد مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد باز نگری ۱۵۰ ص

حجم فایل : ۱۸۲٫۲ KB نوع فایل : ورد PAGE 36 PAGE 1 مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد فصل اول فصل اول: کلیات ۱-۱ . مقدمه: در هر جامعهای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایههای آن جامعه محسوب و مطرح میباشد و در عمل نیز چرخهی فعالیتهای مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اکنون گرفتار سیگار شدهاند که آنان را در کام خویش فرو میبرد و توان حرکت و…

تحقیق در مورد مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد 125 ص

تحقیق در مورد مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد ۱۲۵ ص

تحقیق در مورد مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد 125 ص

تحقیق در مورد مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد ۱۲۵ ص

حجم فایل : ۸۱۷٫۷ KB نوع فایل : ورد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر موضوع پایان نامه: مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد ورودی ۸۴ رشته برق و مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تقدیم به پدر و مادر بزرگوارم آنان که وجودم برایشان همه رنج بود وجودشان برایم همه مهر توانشان رفت تا به توانایی برسم موهایشان سپید گشت تا رویم سپید بماند آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت در برابر وجود گرامیشان…

تحقیق در مورد مقايسه تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان پسر رشته‌هاي كامپيوتر روانشناسي و معماري  68 ص

تحقیق در مورد مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر روانشناسی و معماری ۶۸ ص

تحقیق در مورد مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر روانشناسی و معماری  68 ص

تحقیق در مورد مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر روانشناسی و معماری ۶۸ ص

حجم فایل : ۹۹۱٫۶ KB نوع فایل : ورد PAGE دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن پایان نامه جهت اخذ کارشناسی در رشته روانشناسی عمومی موضوع: مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های کامپیوتر روانشناسی و معماری فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول: طرح تحقیق مقدمه ۳ موضوع تحقیق ۴ مساله‌های تحقیق ۵ هدف و اهمیت تحقیق ۵ فرضیه تحقیق ۷ مشخص کردن متغیرها ۷ تعریف مفاهیم و اصطلاحات ۸ فصل دوم: ادبیات تحقیق تاریخچه و تعریف ۱۱ شکل‌گیری شخصیت ۱۳ عوامل…

تحقیق در مورد مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر  77 ص

تحقیق در مورد مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر ۷۷ ص

تحقیق در مورد مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر  77 ص

تحقیق در مورد مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر ۷۷ ص

حجم فایل : ۲۴۵٫۱ KB نوع فایل : ورد دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر « پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته مشاوره » موضوع : مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر تقدیم به یگانه عنصر هستی و زندگانیم ، تقدیم به پدری مهربان و فداکار که همیشه دست حمایتگرش همراه من می باشد . ای فدای تو هم دل وهم جان وی نثار رهت هم این و هم آن دل فدای تو چون تویی دلبر جان نثار تو تو چون تویی جانان تقدیم به مادری مهربان و دلسوز ، مادری که شمع…