تحقیق در مورد كيهانشناسي در هزاره نو

تحقیق در مورد کیهانشناسی در هزاره نو

تحقیق در مورد کیهانشناسی در هزاره نو

تحقیق در مورد کیهانشناسی در هزاره نو

حجم فایل : ۲۷٫۴ KB نوع فایل : ورد کیهانشناسی در هزاره نو ما اکنون در میان انقلابى از دانسته هایمان پیرامون سر منشاء تکامل جهان هستیم. انقلابى که هم از نظریه هاى جدید و هم از تکنولوژى پیشرفته تغذیه مى کند. تلسکوپ هاى فضایى اى که از آن سوى طیف الکترومغناطیسى جهان را زیرنظر دارند، تلسکوپ هاى عظیم زمینى، ابررایانه ها و شتاب دهنده هاى ذرات اتمى و حتى تلسکوپ هاى زیرزمینى، همگى نقش مهمى را در این زمینه ایفا مى کنند. به مدد نظریه نسبیت عام اینشتین و…