مجموعه کتاب های دانستنی های پزشکی

مجموعه کتاب های دانستنی های پزشکی

مجموعه کتاب های دانستنی های پزشکی

این مجموعه شامل چندین کتاب پزشکی می باشد.که با قیمت بسیار کم برای شما عرصه می کنم.
کتاب دانستنی‌های پزشکی مواردی از قبیل آداب طب و پزشکی در اسلام، اسلام پزشک بی‌دارو، چگونه بخوریم تا سالم بمانیم و خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها از نظر پیشوایان علم و دین را براساس طب سنتی و آیات و روایات مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
در بخشی از کتاب دانستنی‌های پزشکی می‌خوانیم:
یکی از اصحاب می‌گوید که حضرت موسی بن جعفر (ع) فرمود: مرزه داروی امیر…