تحقیق در مورد شنا در استخر و دانستنیهای بهداشتی در باره آن

تحقیق در مورد شنا در استخر و دانستنیهای بهداشتی در باره آن

تحقیق در مورد شنا در استخر و دانستنیهای بهداشتی در باره آن

تحقیق در مورد شنا در استخر و دانستنیهای بهداشتی در باره آن

حجم فایل : ۵۶٫۱ KB نوع فایل : ورد شنا در استخر و دانستنیهای بهداشتی در باره آن در فصل گرم، شنا به تن آدم میچسبد. تابستان که میآید، بازار استخرها رونق میگیرد و شنا تبدیل میشود به یک تفریح پرطرفدار و لذتبخش و البته نه چندان بیخطر. میپرسید کدام خطر؟ جوابش ساده است: بیماریهای ناشی از تفریحات آبی. این بیماریها معمولاً از طریق بلع، تنفس و تماس پوست بدن با آب آلوده استخرها، چشمههای آب معدنی، دریاچهها، رودخانهها و دریاها منتقل و منتشر میشوند و فهرست…