فیلم آموزش آسترکشی دوبل (مخصوص لباس مجلسی) (مطابق تصویر)

فیلم آموزش آسترکشی دوبل (مخصوص لباس مجلسی) (مطابق تصویر)


موضوع درس : ✅نحوه آسترکشی دوبل (طریقه اتصال پارچه‌های حریر، گیپور ، تور و دانتل به پارچه آستری ) مدت فیلم : 6 دقیقه   …