دانلود مقاله کاربرد پروبیوتیکها در تغذيه دام و طیور  به صورت پاورپوینت

دانلود مقاله کاربرد پروبیوتیکها در تغذیه دام و طیور به صورت پاورپوینت

دانلود مقاله کاربرد پروبیوتیکها در تغذیه دام و طیور  به صورت پاورپوینت

دانلود مقاله کاربرد پروبیوتیکها در تغذیه دام و طیور به صورت پاورپوینت

عنوان فایل : کاربرد پروبیوتیکها در تغذیه دام و طیور
شرح مختصر :
امروزه به منظور دستیابی به بازده اقتصادی بالا در صنعت دام و طیور، از سیستم های متراکم استفاده می شود که در آنها تعداد زیادی دام یا پرنده در فضایی محدود نگهداری می شوند . در چنین سیستم های پرورشی متراکمی، عوامل متعددی در رسیدن به بازدهی مطلوب نقش دارند که از جمله آنها می توان به وضعیت سلامتی حیوان و بویژه دستگاه گوارش آن اشاره نمود . از ویژگیهای دستگاه گوارش طبیعی و سالم، حضور…