پاورپوینت بررسی خواص رئولوژیکی شیر دام های اهلی با تکیه بر محصولات تخمیری ماست و پنیر

پاورپوینت بررسی خواص رئولوژیکی شیر دام های اهلی با تکیه بر محصولات تخمیری ماست و پنیر

پاورپوینت بررسی خواص رئولوژیکی شیر دام های اهلی با تکیه بر محصولات تخمیری ماست و پنیر

پاورپوینت بررسی خواص رئولوژیکی شیر دام های اهلی با تکیه بر محصولات تخمیری ماست و پنیر

فرمت فایل : پاورپوینت
با قابیلت ویرایش واماده پرینت
تعداد اسلاید:۲۸ اسلاید
بعضی اسلایدها:
تاثیر ترکیبات شیمیایی بر ویسکوزیته شیر:
با افزایش انعقاد پروتئین و محتوی چربی ویسکوزیته افزایش پیدامی کند.
تاثیر میزان چربی به اندازه کازئین نیست اگر چه میزان چربی و اندازه گلبول های چربی بر روی ویسکوزیته تاثیر می گذارد . هموژنازسیون باعث افزایش ویسکوزیته می شود. شیر بز از نظر توانایی تولید پنیر از گاو ضعیفتر است .
شیر گوسفند دارای محتوی مواد…