راهنمای تغییرات سیم کشی بعد از بی کد کردن ecu

راهنمای تغییرات سیم کشی بعد از بی کد کردن ecu

راهنمای تغییرات سیم کشی بعد از بی کد کردن ecu

راهنمای تغییرات سیم کشی بعد از بی کد کردن ecu

یکی از دغدغه های مهم تعمیرکاران صنعتی، احیاء کردن مجدد دستگاه و یا سیستمی است که در حال تعمیر آن هستند
ورود تکنولوژیهای نوین به صنعت خودرو و افزایش چشمگیر توان امنیتی ، مشکلات جدیدی نیز به همراه داشته است
از جمله اینکه در صورت گم کردن سوئیچ خودرو و عدم دسترسی به سوئیچ یدکی و کارت کد ایموبلایزر، به ناچار باید کامپیوتر ماشین توسط تعمیرکاران بی کد شود. در غیر اینصورت امکان روشن کردن مجدد موتور مقدور نخواهد بود. و سیستم امنیتی خودرو نیز از…