پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداري شماره 23

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری شماره ۲۳

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری شماره 23

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری شماره ۲۳

حجم فایل : ۴۲۷٫۶ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۵۱ به نام خدا استاندارد حسابداری شماره ۲۳ حسابداری مشارکتهای خاص دامنه کاربرد: این استاندارد باید برای حسابداری مشارکتهای خاص شامل نحوه ارائه داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه های مشارکت خاص در صورتهای مالی هر یک از شرکای خاص و سرمایه گذاران ، صرف نظر از نو ع مشارکت خاص، بکار رود. تعاریف: مشارکت خا ص : عبارت است از توافقی قراردادی که به موجب آن دو یا چند طر ف ، یک فعالیت اقتصادی تحت کنترل…

پاورپوینت در مورد فعاليتهاى بيمه عمومى‏

پاورپوینت در مورد فعالیتهاى بیمه عمومى‏

پاورپوینت در مورد فعالیتهاى بیمه عمومى‏

پاورپوینت در مورد فعالیتهاى بیمه عمومى‏

حجم فایل : ۱۱۶٫۵ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۷ بنام خدا ۱ ۲/۳۶ استاندارد حسابداری شماره ۲۸ فعالیتهاى بیمه عمومى‏ 3/36 دامنه کاربرد این استاندارد باید درمورد فعالیتهاى بیمه عمومى و بیمه عمر زمانی بکار گرفته شود و در مورد سایر بیمه‏هاى زندگى کاربرد ندارد. ۴/۳۶ قرارداد بیمه (بیمه نامه) عقدی است که به‏موجب آن یک طرف (بیمه‏گر) متعهد مى‏شود در ازاى دریافت حق‏بیمه از طرف دیگر (بیمه‏گذار)، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به او…