پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری  فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری  فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری فعالیتهای ساخت املاک

حجم فایل : ۷۳٫۰ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۳ بنام خدا استاندارد حسابداری (فعالیتهای ساخت املاک) ۲ دامنه کاربرد استاندارد دامنه کاربرد: *شهرک سازی مسکونی * شهرک سازی صنعتی * شهرک سازی تجاری موارد عد م کاربرد استاندارد: ساخت املاک برای استفاده توسط خود واحد تجاری مبنای تهیه استاندارد حسابداری شماره۲۹ استاندارد بین المللی حسابداری جداگانه ای برای فعالیت های ساخت املاک وجود ندارد. شامل: استاندارد حسابداری شماره ۳۲ مالزی با عنوان…

پاورپوینت در مورد فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت در مورد فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت در مورد فعالیتهای ساخت املاک

پاورپوینت در مورد فعالیتهای ساخت املاک

حجم فایل : ۷۲٫۹ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۳ بنام خدا استاندارد حسابداری ۲۹ فعالیتهای ساخت املاک ۲ دامنه کاربرد استاندارد دامنه کاربرد: *شهرک سازی مسکونی * شهرک سازی صنعتی * شهرک سازی تجاری موارد عد م کاربرد استاندارد: ساخت املاک برای استفاده توسط خود واحد تجاری مبنای تهیه استاندارد حسابداری شماره۲۹ استاندارد بین المللی حسابداری جداگانه ای برای فعالیت های ساخت املاک وجود ندارد. شامل: استاندارد حسابداری شماره ۳۲ مالزی با عنوان…