پاورپوینت در مورد انواع تابع

پاورپوینت در مورد انواع تابع

پاورپوینت در مورد انواع تابع

پاورپوینت در مورد انواع تابع

حجم فایل : ۲۴۱٫۴ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۶ بنام خدا تابع خطی هر تابع که بتوان آن را به شکل خط y=ax+b نمایش داد یک تابع خطی نامیده می شود این توابع یک به یک هستند و معکوس پذیرند . دامنه و برد آن ها R است. البته باید دقت کنیم که ممکن است یک تابع خطی بخشی از یک تابع باشد. در این صورت دامنه و برد توابع همه ی مجموعه اعداد حقیقی نخواهد بود. تابع همانی اگر دامنه و برد یک تابع برابر باشند و هر عضو در دامنه دقیقاً به همان عضو در برد نظیر شود آن…