پاورپوینت در مورد تعریف حقوق

پاورپوینت در مورد تعریف حقوق

پاورپوینت در مورد تعریف حقوق

پاورپوینت در مورد تعریف حقوق

حجم فایل : ۱۰۹٫۰ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۱ به نام خالق بی همتا تعریف حقوق به کلیه قوانین و مقرراتی که براساس آن افراد یک جامعه روابط خود را با یک دیگر به نظم در می آورند، حقوق می گویند. تقسیمات حقوق الف) حقوق داخلی(ملی) ب) حقوق بین المللی(خارجی) الف) حقوق داخلی،آن دسته از مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد یک ملت است و دارای تقسیمات زیر است: حقوق داخلی عمومی: ۱- حقوق اساسی: که در آن از شکل حکومت و قوای متشکله آن و روابط آن ها با یکدیگر…