پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری  و فعالیتهای کشاورزی

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری و فعالیتهای کشاورزی

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری  و فعالیتهای کشاورزی

پاورپوینت در مورد استاندارد حسابداری و فعالیتهای کشاورزی

حجم فایل : ۱۴۱٫۸ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۷ استاندارد حسابداری و فعالیتهای کشاورزی ۱ دلایل‌ تدوین‌ استاندارد حسابداری‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ به‌دلایل‌ زیر تدوین‌ استاندارد حسابداری‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ را ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ است‌ : الف‌. استفاده‌ از روشهای‌ حسابداری‌ متفاوت‌ توسط‌ شرکتها برای‌ معاملات‌ و…

پاورپوینت در مورد فعالیت های کشاورزی

پاورپوینت در مورد فعالیت های کشاورزی

پاورپوینت در مورد فعالیت های کشاورزی

پاورپوینت در مورد فعالیت های کشاورزی

حجم فایل : ۱۲۵٫۲ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۶ ۲۶ استاندارد حسابداری شماره فعالیت های کشاورزی بنام خالق یکتا دامنه‌ کاربرد ۱ . کاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ الف‌. داراییهای‌ زیستی‌، و ب . تولید کشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌است،مشروط بر اینکه به فعالیت کشاورزی مربوط باشد جدول زیر نشان دهنده نمونه‌هایی‌ از داراییهای‌ زیستی‌، تولیدات‌ کشاورزی‌ و محصولاتی‌ که‌ از فراوری‌ پس‌ از برداشت‌…