تحقیق در مورد فرایند توليد شیر  19 ص

تحقیق در مورد فرایند تولید شیر ۱۹ ص

تحقیق در مورد فرایند تولید شیر  19 ص

تحقیق در مورد فرایند تولید شیر ۱۹ ص

حجم فایل : ۴۲٫۴ KB نوع فایل : ورد تولید Process در دامداری ها مهمترین نکته بعد از دوشیدن شیر خنک کردن و خنک نگهداشتن شیر تا حرارت c 5-2تا با پایین آوردن دما مانع از تشکیل شرایط مناسب برای رشد و ازدیاد میکروبی شویم . در شیری که رعایت اصول بهداشتی در تولید آن شده است بعد از دوشش به دلیل وجود باز دارنده ها و لاکتنین میزان total count میکروبی کاهش می یابد . دمای بالای شیر موجب افزایش فعالیت میکروبی و افزایش تولید اسید لاکتیک و افزایش اسیدیته و کاهش PH می شود که…