تحلیل خانه طباطبایی


تحلیل خانه طباطبایی به صورت گام به گام بصورت فایل پاوپوینت با نقشه های هر طبقه و انالیز قسمت های مختلف شامل :تابستان نشین ،زمستان نشین ،هشتی، ورودی ،دالان ،حیاط ها ،مطبخ ،تالارشاهنشین و … به همراه عکس و مشخص کردن کاربری فضا ها و تزییینات بکار رفته در هر فضا بصورت کامل و درجه بندی دسترسی ها و سیرکواسیون فضاها. …

پلان های خانه طباطبایی کاشان


پلان های خانه طباطبایی شامل: زیرزمین،همکف،اول در قالب فایل اتوکد با نشان دادن فضا های پرو خالی …

بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامعه یزد


  عنوان تحقیق: بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامعه یزد   فهرست مطالب عنوان صفحه – فصل اول مسجد در معماری ایران………………………………………………… ۵ عملکردهای مساجد مختلف……………………………………………… ۷ خصوصیات فضاهای کالبدی مسجد…………………………………… ۹ – فصل دوم مسجد جمعه یزد………………………………………………………….. ۱۵ مسجد جامع قدیم…………………………………………………………. ۱۶ مسجد جامع نو……………………………………………………………. ۱۹ کتیبه‌ها …………………………………………………………………… فضای جلوخان ………………………………………………………….. ۲۶ سردر و پیش درگاه……………………………………………………… ۲۸ دهلیز (کریاس) ………………………………………………………….. ۳۱ منار…………………………………. …