کتاب صوتی خانه ای در ساحل از دافنه دو موریه

کتاب صوتی خانه ای در ساحل از دافنه دو موریه

کتاب صوتی خانه ای در ساحل از دافنه دو موریه

کتاب صوتی «خانه ای در ساحل» از دافنه دو موریه
 
درباره کتاب:
شخصی به نام دیک در تعطیلات تابستانی خود، برای همکاری با دوستش که یک بیوفیزسیت مبتکر است اقدام به خوردن یک نوع داروی گیاهی می کند و با خوردن آن پای به دنیای پر رمز و راز ششصد سال پیش می گذارد . سیر طبیعی داستان با وسوسه های متوالی برای خوردن این دارو و پا گذاشتن به دنیای شگفت انگیز گذشته گان و ترس دائمی از ایجاد عوارض این دارو و تحقیقات دیک در مورد اشخاصی که دیده و اطلاعاتی که…