دانلود پاورپوینت زمین شناسی – سنگ های آذرین

دانلود   پاورپوینت زمین شناسی - سنگ های آذرین

دانلود پاورپوینت زمین شناسی – سنگ های آذرین

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی – سنگ های آذرین در 53 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر و جداول طبق موارد زیر ارایه شده است:
1- سنگها به چند دسته تقسیم میشوند؟
2- سه دسته بزرگ از سنگ ها وجود دارند
3- سنگ آذرین چگونه تشکیل می شود؟

4- چگونه می توان گفت سنگی آذرین است؟
5- سنگ های آذرین از چه موادی ساخته شده اند؟
6- بافت سنگ های آذرین به طور کلی شبیه :
7- ماگما چیست؟

8- عوامل موثر در تشکیل ماگما کدام اند؟
9- آب چه نقشی در تولید ماگما…

دانلود پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی – ماشین قیر پاش

دانلود  پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - ماشین قیر پاش

دانلود پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی – ماشین قیر پاش

در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی – ماشین قیر پاش در ۴۰ اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:
۱- تعریف
۲- قیرپاش انواع مختلفی داردکه عبارتند از:
۳- دسته بندی ماشین قیرپاش توجه به نوع کاربرد ماشین :

۴- بخش های تشکیل دهنده ساختار ماشین قیرپاش:
۵- علت استفاده از عایق در جداره مخزن چیست؟
۶- ویژگی های ماشی قیرپاش مناسب

۷- چند نکته ضروری:
۸- انواع ماشین قیر پاش در زیر با شکل نمایش داده شده اند
۹-…

پاورپوینت آتش فشان ها

پاورپوینت آتش فشان ها

پاورپوینت آتش فشان ها

در این پروژه پاورپوینت آتش فشان ها در ۲۲۵ اسلاید به طور کامل و جامع و فصل بندی شده همراه با شکل و تصاویر دقیق ماهواره ای طبق شرح زیر ارایه شده است:
۱- اهداف
۲- فصل اول- آتشفشان شناسی
۳- فصل دوم- منشا مواد آتشفشانی
۴- فصل سوم- رده بندی فعالیتهای آتشفشانی
۵- فصل چهارم- حالتهای مختلف مواد آتشفشانی
۶- فصل پنجم- علل و پراکندگی آتشفشانهای عصر حاضر
۷- فصل ششم- سوانح آتشفشانی و مراقبت ازآتشفشانهای عصرحاضر
۸- فصل هفتم- آتشفشانی و تکتونیک
۹- فصل هشتم-…