دانلود کتاب روانشناسی شادی

دانلود کتاب روانشناسی شادی

دانلود کتاب روانشناسی شادی

معرفی کتاب روانشناسی شادی
کتاب روانشناسی شادی نوشته‌ی بابک وزیری، به بررسی علمی شادی و تأثیر آن بر زندگی می‌پردازد.
چه می‌شود اگر شادی حقیقتاً چیزی بیشتر از نبود غم و اندوه باشد؟ چه می‌شد اگر نوعی از روانشناسی وجود داشت که به جای تمرکز بر نکات منفی بر نکات مثبت تمرکز می‌کرد؟ تا اوایل قرن بیست و یک، میلیون‌ها دلار در انبوهی از پژوهش‌های جدید سرمایه‌گذاری شد، انجمن‌ها و مجلات بین المللی راه اندازی شد و شاخه‌ی کاملاً…