داشبورد فروش و سود سالانه

داشبورد فروش و سود سالانه

داشبورد فروش و سود سالانه

داشبورد فروش و سود سالانه

این فایل بدون پسورد بوده و قابل بررسی و ویرایش می باشد . غیر از موضوع اصلی، با آرایه ها , نامگذاری محدوده ها و تعدادی از فرمول های اکسل و نحوه استفاده از آنها بصورت کاملا کاربردی آشنا خواهید شد.

 
توابع استفاده شده در این فایل :
IFERROR * HYPERLINK * MATCH * INDEX * SUM

کد : D8
فایل اکسل : ۱شیت
فایلI14 : PDFصفحه مصور
ماکرو : دارد
توضیح : فایل بدون پسورد و قابل بررسی و ویرایش می باشد.

داشبورد مقایسه فروش و هدف روی نقشه ایران

داشبورد مقایسه فروش و هدف روی نقشه ایران

داشبورد مقایسه فروش و هدف روی نقشه ایران

داشبورد مقایسه فروش و هدف روی نقشه ایران

در این فایل مقادیر فروش و مرجوعی  کالا بصورت نمودار نمایش داده خواهد شد.

همچنین با وارد کردن مقادیر فروش و هدف تعیین شده برای هر استان , ماکروی نوشته شده نتیجه را براساس رنگبندی مشخص شده روی نقشه ایران نمایش خواهد داد.

کد : D4
فایل اکسل : ۳شیت
فایلI18 : PDFصفحه مصور
ماکرو : دارد
توضیح : فایل بدون پسورد بوده و قابل بررسی و ویرایش می باشد.