داشبورد میزان حفاری تونل جاده

داشبورد میزان حفاری تونل جاده

داشبورد میزان حفاری تونل جاده

داشبورد میزان حفاری تونل جاده

در این فایل با وارد کردن میزان حفاری روزانه تونل در قسمت های مربوطه, میزان حفاری انجام شده و میزان حفاری باقیمانده بصورت گرافیکی نمایش داده خواهد شد.این فایل بدون پسورد بوده و قابل بررسی و ویرایش می باشد.

کد : D9
فایل اکسل : ۱شیت
فایلI18 : PDFصفحه مصور
ماکرو : ندارد
توضیح : فایل بدون پسورد و قابل بررسی و ویرایش می باشد.