هایلایت کردن آیتم انتخاب شده در داشبورد اکسل

هایلایت کردن آیتم انتخاب شده در داشبورد اکسل

هایلایت کردن آیتم انتخاب شده در داشبورد اکسل

هایلایت کردن آیتم انتخاب شده در داشبورد اکسل

همانطور که در ویدیوی معرفی هم مشاهده کردید با انتخاب یکی از استان ها موقعیت آن در نقشه و داده های مربوط به آن در نمودار و جدول هایلایت می شود . انتخاب استان با کلیک بر روی موقعیت آن در نقشه و یا با کلیک بر روی نام استان در نمودار و جدول , و یا انتخاب از لیست کشویی انجام خواهد شد . همچنین با انتخاب طیف رنگ دلخواه نقشه حرارتی ایران بر اساس طیف انتخاب شده بازسازی می شود .
در این داشبورد به هایلایت کردن ایتم انتخاب شده و مشاهده این مورد بر روی…