کتاب صوتی جوان خام از داستایوفسکی

کتاب صوتی جوان خام از داستایوفسکی

کتاب صوتی جوان خام از داستایوفسکی

کتاب صوتی «جوان خام» از داستایوفسکی
 
درباره کتاب:
داستان این رمان درباره جوان ۱۹ ساله‌ای به نام آرکادی دالگورکی است. او راوی داستان است و قصد دارد روابطش را با جامعه و پدرش بیان کند. دالگورکی که پسری نامشروع است به معنای واقعی کلمه یک جوان خام است و خودش نیز به خوبی از این موضوع آگاه است. می‌توان او را فردی بی‌هویت دانست که می‌خواهد با بیان داستان زندگی و روابطش، خود را پیدا کند.
داستان بر تضاد ایدئولوژیک مستمر پدر و پسر…