کتاب صوتی همزاد از داستایوفسکی

کتاب صوتی همزاد از داستایوفسکی

کتاب صوتی همزاد از داستایوفسکی

کتاب صوتی «همزاد» از داستایوفسکی
 
درباره کتاب:
همزاد، به تالیف فئودور داستایوفسکی، بعد از مردم فقیر دومین رمان داستایفسکی محسوب می‌شود. رمان همزاد، بررسی شگفت‌انگیزی در باب روانشناسی آدم ‌های نابهنجار است. 
قهرمان این داستان، گولیادکین، کارمند دولت و مبتلا به جنون افزاینده‌ی تعقیب و آزار است. او به طور اتفاقی به مردی برمی‌خورد که شبیه و حتی هم‌نام خودش است. داستان به جزییات کامل به روایت ماجرای قهرمان و همزادش…