کتاب صوتی داستان یک انسان واقعی از بوریس پوله وی

کتاب صوتی داستان یک انسان واقعی از بوریس پوله وی

کتاب صوتی داستان یک انسان واقعی از بوریس پوله وی

کتاب صوتی«داستان یک انسان واقعی» از بوریس پوله وی
 
درباره کتاب:
خلبانی روس به نام الکسی مره ‌سیف که علیرغم مصدومیت بسیار شدید در جنگ باز هم از پا نمی نشیند.
این اثر که جزو آثار رئالیستی ادبیات جهان است؛از لحاظ اصول و ساختار داستان‌نویسی در کنار دیگر شاهکارهای ادبیات روسیه چون آثار لئو تولستوی، فئودور داستایوسکی در مقام خود خوش درخشیده و بدل به اثری ماندگار گشته است.
الکسی مره‌سیف با مهمات تمام شده و هواپیمایی محاصره…