دانلود رمان  the story of lost child

دانلود رمان the story of lost child

دانلود رمان  the story of lost child

دانلود رمان the story of lost child

پس از چند ماه درگیری، الینا در نهایت موفق به ترک پیترو می‌شود. با این حال، لیلا به او خبر می‌دهد با وجود وعده‌هایی نینو او همسرش را ترک نکرده‌است، با وجود تلاش اولیه برای ترک او، الینا در نهایت تصمیم می‌گیرد که نینو را به همین شکل (با همسر) بپذیرد و با دخترانش به ناپل می‌رود، تا به او نزدیک باشد. او همزمان با فرزند نینو باردار می‌شود لیلا هم از انزو باردار است. دختران به فاصله یک ماه از هم متولد می‌شود. لیلا نام فرزندش را…