دانلود کتاب داستانهایی کوتاه از ابوالفضل زرویی نصر آباد

دانلود کتاب داستانهایی کوتاه از ابوالفضل زرویی نصر آباد

دانلود کتاب داستانهایی کوتاه از ابوالفضل زرویی نصر آباد

دانلود کتاب داستانهایی کوتاه از ابوالفضل زرویی نصر آباد

عنوان کتاب : داستان های کوتاه از ابوالفضل زرویی نصرآباد
تعداد صفحات : ۲۲
فرمت فایل : pdf
درباره کتاب :
این کتاب شامل داستان های زیر می باشد .
۱-قورجنگله و مرد تمبک زن
۲- حکایت سه شپش
۳- حکایت غول بیچاره و شیشه عمرش
۴- حکایت پادشاه و شیشه عمرش
۵- اخیک …
۶- حکایت آن دو شتر نجیب
۷- حکایت غول و پیر مرد بی ذوق
۸- حکایت چهار درویش
۹- حکایت وزیر رسیدگی
۱۰- موش بخوردت
۱۱- حکایت پسر بی ذوق پادشاه…