دانلود کتاب داستان های ما جلد سوم

دانلود کتاب داستان های ما جلد سوم

دانلود کتاب داستان های ما جلد سوم

دانلود کتاب داستان های ما جلد سوم

عنوان کتاب : داستان های ما جلد سوم
مولف : علی دوانی
تعداد صفحات : بیش از ۲۰۰
فرمت فایل :html
درباره کتاب :
پیشگفتار به طورى که در پیشگفتار جلد دوم خاطر نشان ساختیم ، داستان نویسى ، در یک قرن اخیر نخست در دیار غرب و سپس در ممالک دیگر رونق به سزائى یافته تا جائى که گذشته از کتابهاى مستقل که در این خصوص ‍ نوشته و مى نویسند، قسمتى از صفحات روزنامه ها و مجلات جهان را به خود اختصاص داده است .نویسندگان این گونه داستانها دو نوع هستند: گروهى مطلبى را که…