دانلود کتاب داستان های ما جلد دوم

دانلود کتاب داستان های ما جلد دوم

دانلود کتاب داستان های ما جلد دوم

دانلود کتاب داستان های ما جلد دوم

عنوان کتاب : داستان های ما جلد دوم
مولف : علی دوانی
تعداد صفحات : بیش از ۲۰۰
فرمت فایل : html
درباره کتاب :
پیشگفتار داستانهاى ما، چیزى نیست که اختصاص به صنف خاص و افراد مخصوصى داشته باشد. هر چند ما آنرا از منابع و مآخذ اسلامى ترجمه یا تلخیص و انتخاب نموده ایم ، ولى شما خوانندگان از هر طبقه و صنفى که هستید، نمى توانید از آن بى نیاز باشید، و اگر باور ندارید براى یکبار هم که شده یک جلد آن را با حجم کمى دارد مطالعه کنید و بعد ببینید ما راست گفته ایم یا…