پکیج جامع کتاب ها و داستان های زبان فرانسوی

پکیج جامع کتاب ها و داستان های زبان فرانسوی

پکیج جامع کتاب ها و داستان های زبان فرانسوی

بسم الله الرحمن الرحیم
لطفا مشخصات و توضيحات محصول را با دقت بخوانيد.مشخصات محصولنام محصول: پکيج جامع کتاب ها و داستان های زبان فرانسوینوع محصول: ديجيتالی و فايلیپسوند محصول: ZIPحجم محصول: 2.99GBتعداد پارت ها: 7 + 1توضيحات محصولآيا با خود فکر کرده ايد که تا چه حد به زبان فرانسوی تسلط داريد و برای آن منبع يادگيری زيادی داريد؟ يا اينکه به چه مقدار از منبع آموزشی زبان فرانسوی براي يادگيری آن دسترسی داريد؟ اين پکيج ما شامل بيش از 55 کتاب و داستان…