کتاب های تن تن

کتاب  های تن تن

کتاب های تن تن

ماجراهای تَن‌تَن و میلو به فرانسوی: Les Aventures de Tintin) یک مجموعه ۲۴ گانه از آلبوم هایکامیکس فرانسوی-بلژیکی ساخته شده توسط کارتونیست بلژیکی به نام ژُرژ پروسپه رِمی که با نام مستعار هرژه می نوشتْ می‌باشد. این مجموعه‌ها یکی از محبوبترین کامیک‌های اروپایی سدهٔ بیستم میلادی بودند. در سال ۲۰۰۷یعنی یک سده پس از تولد هرژه در ۱۹۰۷، تن‌تن در بیش از ۷۰ زبان و بیش از ۲۰۰ میلیون نسخهٔ فروش چاپ شده بود؛[۱] و در رادیو، تلویزیون، تئاتر و فیلم مورد…