کتاب صوتی سرگذشت فلسفه از برایان مگی

کتاب صوتی سرگذشت فلسفه از برایان مگی

کتاب صوتی سرگذشت فلسفه از برایان مگی

کتاب صوتی «سرگذشت فلسفه» از برایان مگی
 
درباره کتاب:
کتاب سرگذشت فلسفه یا “داستان فلسفه”، خلاصه ‌ای از تاریخ فلسفه غرب از دوران ماقبل سقراط تا اوایل قرن بیستم است.
این اثر با زبانی ساده به بیان مفاهیم عمیق فلسفی می‌پردازد و به عنوان مقدمه ‌ای برای ورود به دنیای فلسفه به شمار می‌آید. برایان مگی کتاب خود را به گونه‌ای نگاشته است که خواندن آن نیازی به مطالعات پیشین فلسفی و آشنایی و داشتن تخصص در آن ندارد. این کتاب،…