دانلود داستان عصمت بهداد

دانلود داستان عصمت بهداد

دانلود داستان عصمت بهداد

دانلود داستان عصمت بهداد

عنوان : داستان عصمت بهداد
مولف : بهداد
تعداد صفحات : ۱۱
فرمت فایل : pdf
علی نازک مانند همیشه شنگول و شاد و خندان موذی و آب زیر کاه از در جنوبی باغ عین الملک خارج شد و کلیچه در را انداخت . از در باغ چشمان میشی اش را به بالا افکند . ربابه سر راهش سبز شد . بله،او خود بود که با عشوه تمام با سینی نقره ای در دست می خواست داخل باغ شود…….