۱۲۰۰دقیقه قصه کودکانه با صدای دلنشین


شاید در این روز ها والدین فرصت کمتری برای قصه گفتن برای فرزندان داشته باشند.این مجموعه شامل بیش از 1100دقیقه(حدود۱۲ساعت )قصه برای کودکان است که با صدای بسیار زیبا و دلنشین گفته شده.این مجموعه دارای 128 قصه است یک قصه برای نمونه        مطمئن باشید قیمت این مجموعه نسبت به حجم و تعداد قصه ها خیلی مناسب و پایین تر از ارزش واقعی آن در نظر گرفته شده  قلعه درون ابرها شاهزاده خانم و آدم برفی نخودی و دیو سیاه کدو قلقله زن پادشاه گوش الاغی کوهکن چینی درس طوطی‌ها غولچه و دختر بادام موسیقی بارداری و شیردهی عنکبوتی که پارچه می‌بافت آنوشای حرف شنو موسیقی سبز گیسو(قسمت پنجم) سبز گیسو(قسمت چهارم) سبز گیسو(قسمت سوم) سبز گیسو(قسمت دوم) سبز گیسو(قسمت اول) ببر مهربان(قسمت سوم) ببر مهربان(قسمت دوم) ببر مهربان(قسمت اول) گیس طلا و اسب سیاه(قسمت سوم) گیس طلا و اسب سیاه(قسمت دوم) گیس طلا و اسب سیاه(قسمت اول) مرغ تخم طلا(قسمت پنجم) مرغ تخم طلا(قسمت چهارم) مرغ تخم طلا(قسمت سوم) مرغ تخم طلا(قسمت دوم) مرغ تخم طلا(قسمت اول) نمکی(قسمت چهارم) ن …