دانلود داستان خسرو و شیرین

دانلود داستان خسرو و شیرین

دانلود داستان خسرو و شیرین

دانلود داستان خسرو و شیرین

عنوان تحقیق : داستان خسرو و شیرین
تعداد صفحات : ۶
فرمت فایل : word
بخش هایی از متن تحقیق :
خسروپرویز فرزند هرمز و نوه پسری انوشیراوان ساسانی همنشین خاصی بنام شاپور داشت که جهاندیده و بسیار باتجربه بود. روزی خسرو به او دستور می‌دهد که برایم از آنچه می‌دانی سخن بگو. شاپور از سرزمین ارمنستان گفت و از اینکه زنی در آنجا فرمانروایی می کند بنام مهین بانو که او برادرزاده‌ای شیرین نام دارد به نهایت حسن و زیبایی. خسرو از این توصیف باشکوه آشفته شد….