کتاب مهرآور

کتاب مهرآور

کتاب مهرآور

کتاب مهرآور

معرفی کتاب رمان مهرآور
کتاب رمان مهرآور رمانی برای نوجوانان به قلم کتاب رمان مهرآور با موضوعی پیرامون وقت است.
در بخشی از کتاب رمان مهرآور می‌خوانیم:
مهرآور به خاطر آورده بود مادربزرگ یک بار در حین گفت‌وگو با پدرش از کندوهای داخل خانه‌اش گفته بود که همیشه باید پر بمانند برای روزهای مبادایی که خدای نکرده از راه می‌رسند. آن وقت او بی‌صبرانه از مادربزرگ خواسته بود از کندوهایی که در خانه دارد برایش عسل بیاورد که مادربزرگش کلّی…