دانلود کتاب نایاب و بسیار قدیمی“داستان حسین کُرد شبستری”

دانلود کتاب نایاب و بسیار قدیمی“داستان حسین کُرد شبستری”

دانلود کتاب نایاب و بسیار قدیمی“داستان حسین کُرد شبستری”

کتاب نایاب و بسیار قدیمی “داستان حسین کُرد شبستری” مجموعه‌ای از بهترین داستان‌های جنگی مشرق‌زمین می‌باشد که دارای قدمتی طولانی هستند.
داستان حسین کُرد شبستری داستانی عامیانه به زبان فارسی، بازمانده از عهد صفویه است. مشخص نیست نویسنده این داستان کیست. فلذا بایستی اصل روایت بسیار قدیمی بوده و پس از قرن‌ها نقل سینه‌به‌سینه در دوره صفوی مکتوب گردیده باشد.
موضوع اصلی این روایات، شحر پهلوانی‌ها و دلاوری‌های گروهی…