تحقیق در مورد هنرپیشگی 15 ص

تحقیق در مورد هنرپیشگی ۱۵ ص

تحقیق در مورد هنرپیشگی 15 ص

تحقیق در مورد هنرپیشگی ۱۵ ص

حجم فایل : ۱۷٫۵ KB نوع فایل : ورد هنرپیشه به عنوان یک داستانگو و کسی که دایم رنج می کشد، بین دو مضمون متعالی قرار گرفته است. این دو مضمون را با عنوانهای «هنرپیشه» و «کمدین» تعریف کرده اند. نخستین مقوله درباره هنرپیشه ای است که لذت و رنج را از طریق شخصیت درونی، صدا، حرکت و شیوه های خاص بیانی خودش نشان می دهد؛ همیشه «خودش»است و به خاطر داشتن حساسیتهای خاص دربیان عقاید و احساسات، خوش خلقی و گیرایی منحصر به فرد خودش، شناخته شده است و…