دانلود ۱۳ داستان کوتاه ایرانی صوتی با صدای نویسندگان آنها

دانلود 13 داستان کوتاه ایرانی صوتی با صدای نویسندگان آنها

دانلود ۱۳ داستان کوتاه ایرانی صوتی با صدای نویسندگان آنها

دانلود ۱۳ داستان کوتاه ایرانی صوتی با صدای نویسندگان آنها ۱۳ داستان کوتاه از نویسندگان بنام ایرانی مانند احسان عبدی پور، هوشنگ مرادی کرمانی. حامد اسماعیلیون … که داستان را خود نویسندگان روایت کرده اند و طبعآ نویسنده چون خودش متن را نوشته بسیار زیباتر و جذابتر می تواند حال و هوای داستانش را در صدایش متجلی و آنرا روایت کند. زمان هر کدام از داستانهای کوتاه حداکثر ۴۳ و حداقل ۷ دقیقه است در قالب ۱۳ فایل مجزا و حجم فایلها در مجموع ۲۸۲ مگابایت
نام…