تحقیق در مورد روسياهان قسمت اول  بخش اول

تحقیق در مورد روسیاهان قسمت اول بخش اول

تحقیق در مورد روسیاهان قسمت اول  بخش اول

تحقیق در مورد روسیاهان قسمت اول بخش اول

حجم فایل : ۳۶٫۹ KB نوع فایل : ورد مقدمه داستان(روسیاهان) از یکسری واقعیتها سرچشمه گرفته است که من و امثال من در طول زمان زندگی با آن سر و کار داشته و یا شاهد آن هستیم. در اینجا باید به پدر و مادران عزیز یادآوری کنم که مواظب عزیز کرده های خود باشند. و بدون هدف به جامعه نفرستند که انسان های گرک نما در جامعه زیاد است و هر آن امکان لغزش آنها وجود دارد. کاری نکنند تاجبران آن غیر ممکن و محال باشد. البته نباید تمام تقصیرها را متوجه والدین بدانیم فرزندان…