پاورپوینت در مورد روش عناصر محدود

پاورپوینت در مورد روش عناصر محدود

پاورپوینت در مورد روش عناصر محدود

پاورپوینت در مورد روش عناصر محدود

حجم فایل : ۵٫۹ MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۷۴ روش عناصر محدود (برای دوره کارشناسی ارشد مکانیک سنگ) Finite Element Procedures فرمول بندی روش عناصر محدود در تحلیل خطی الف- تیر Euler-Bernouli: ب- تیر Timoshenko اثر برش در فرمول بندی وارد می شود؛ مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر محور خنثی می باشند، بعد از تغییرشکل نیز مسطح باقی می مانند؛ مقاطع مسطح که در ابتدا عمود بر محور خنثی می باشند، در حالت کلی بعد از تغییرشکل عمود باقی نمی مانند؛ زاویه دوران مساوی است با:…