تحقیق در مورد مراحــل ساخــت تونلهــاي بــزرگ  12 ص

تحقیق در مورد مراحــل ساخــت تونلهــای بــزرگ ۱۲ ص

تحقیق در مورد مراحــل ساخــت تونلهــای بــزرگ  12 ص

تحقیق در مورد مراحــل ساخــت تونلهــای بــزرگ ۱۲ ص

حجم فایل : ۶۴۹٫۱ KB نوع فایل : ورد مراحــل ساخــت تونلهــای بــزرگ مطالعات اولیه ؛ ابتدای مسیری را که می خواهند در آن تونل حفاری شود را مورد بررسی قرار می دهیم . به این صورت که هیاتی از مشاورین ، طراحان و نقشه بردران مسیر را بصورت هوایی یا زمینی بازدید کرده و سه مسیر پیشنهادی در نظر گرفته می شود بعد در دفتر فنی این سه مسیر از نظر های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد و بهترین مسیر از بین آنها انتخاب می شود . مسیر انتخاب شده توسط مهندسین زمین شناس مورد…