پاورپوینت در مورد بـرنــج

پاورپوینت در مورد بـرنــج

پاورپوینت در مورد بـرنــج

پاورپوینت در مورد بـرنــج

حجم فایل : ۷۲۳٫۰ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۳ بنام خدا بـرنــج برنج گیاه شناسی برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دوره رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسط‌رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می‌باشد. برای شناخت بهتر گیاه برنج به ذکر قسمت‌های مختلف آن از قبیل ریشه، ساقه، برگ و غیره ریشه ریشه برنج سطحی و افشانبوده و حداکثر در عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری خاک نفوذ می‌نماید. ساقه برنج ساقه بلند آمریکا ساقه برنج بندبند و…

پاورپوینت در مورد بـرنــج 1

پاورپوینت در مورد بـرنــج ۱

پاورپوینت در مورد بـرنــج 1

پاورپوینت در مورد بـرنــج ۱

حجم فایل : ۷۵۰٫۵ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۴ بنام خدا بـرنــج برنج گیاه شناسی برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دوره رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسط‌رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می‌باشد. برای شناخت بهتر گیاه برنج به ذکر قسمت‌های مختلف آن از قبیل ریشه، ساقه، برگ و غیره ریشه ریشه برنج سطحی و افشانبوده و حداکثر در عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری خاک نفوذ می‌نماید. ساقه برنج ساقه بلند آمریکا ساقه برنج بندبند و…