تحقیق در مورد رودکی

تحقیق در مورد رودکی

تحقیق در مورد رودکی

تحقیق در مورد رودکی

حجم فایل : ۳۵٫۲ KB نوع فایل : ورد (رودکی رباعی و قطعه بـا داده قـناعت کـن و بـا داد بـزی در بــند تکلّـف۲ مشـو آزاد بــزی در به زخودی نـظر مکن غصّه مـخور در کم ز خودی نظـر کـن و شـاد بــزی برعشق توام نه صبر پیداست نـه دل بی روی توام نـه عقـل بر جاست نـه دل این غم که مراست کوه قافست نه غم این دل که توراست سنگ خاراست نه دل مـار را هر چند بهتر پــــروری چـون یکی خشم آورد کـیفر بــــَری سفله۴ طبع مـار دارد بـی خـلاف جهــد کــن تــا روی سفله نـنگری من موی…