دانلود مقاله چاپ کلاقه ای21 ص

دانلود مقاله چاپ کلاقه ای۲۱ ص

دانلود مقاله چاپ کلاقه ای21 ص

دانلود مقاله چاپ کلاقه ای۲۱ ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
چاپ کلاقه ای۲۱ ص
قسمتی از متن :
 
‏م‏قدمه :
‏یکی از صنایع دستی کاربردی، چاپ کلاقه‏ ‏ای (باتیک) نام دارد. در واقع باتیک یا چاپ کلاقه‏ ‏ای هنری است که به وسیله موم و رنگ‏ ‏های مختلف، پارچه‏ ‏های ساده یا سفید مخصوصا ابریشم را رنگ‏ ‏آمیزی یا نقش‏ ‏دار می‏ ‏کنند. چاپ باتیک در بدو ورود به کشورمان به رنگ سفید در زمینه مشکی انجام…