تحقیق در مورد ایین دادرسی کیفری 1 73ص

تحقیق در مورد ایین دادرسی کیفری ۱ ۷۳ص

تحقیق در مورد ایین دادرسی کیفری 1 73ص

تحقیق در مورد ایین دادرسی کیفری ۱ ۷۳ص

حجم فایل : ۳۹٫۳ KB نوع فایل : ورد آیین دادرسی کیفری ۱ جلسه اول آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و…

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی  موانع تعقیب دعوای عمومی  15 ص

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی ۱۵ ص

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی  موانع تعقیب دعوای عمومی  15 ص

تحقیق در مورد ایین دادرسی مدنی موانع تعقیب دعوای عمومی ۱۵ ص

حجم فایل : ۲۹٫۷ KB نوع فایل : ورد موانع تعقیب دعوای عمومی : در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛ ۱ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی ۲ ـ مصونیت پارلمانی ۳ ـ مصونیت سیاسی ۴ ـ مصونیت تشریفاتی ۵ ـ جنون متهم ۶ـ اناطه کیفری (منوط بودن) ۱- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب…