کتاب صوتی محدودیت صفر اثر جو ویتالی و ایهالیاکالا هولن

کتاب صوتی محدودیت صفر اثر جو ویتالی و ایهالیاکالا هولن

کتاب صوتی محدودیت صفر اثر جو ویتالی و ایهالیاکالا هولن

حجم: 400 مگابایت
تعداد فایل: 27 فایل صوتی
مدت کتاب: 7 ساعت و 59 دقیقه
ترجمه: فرهاد فروغمند
گوینده: مریم جودی
 
بخشی از کتاب:
در سال ۲۰۰۶ مقاله ای بنام عجیب ترین درمانگر دنیا نوشتم . راجع به روانشناسی بود که به شفای تمامی جنایتکاران بستری در بخش مخصوص
بیماران روانی , بدون اینکه بصورت حرفه ای آنها را ببیند کمک کرده بود. او از یک روش غیر معمول بومیان هاوایی برای این کار بهره برده بود. تا سال
۲۰۰۴ هیچ چیز درباره او و روشش نشنیده بودم …