کتاب این سه زن اثر مسعود بهنود

کتاب این سه زن اثر مسعود بهنود

کتاب این سه زن اثر مسعود بهنود

کتاب این سه زن اثر مسعود بهنود

 
 

 

نویسنده : مسعود بهنود
تعداد صفحه : ۴۶۴
زبان : فارسی

دانلود کتاب این سه زن مسعود بهنود
کتاب این سه زن نوشته مسعود بهنود نخستین بار در سال ۱۳۷۴ توسط مؤسسه انتشاراتی نشر علم منتشر شد و در ۱۴ فصل و در قالب یک روایت تاریخی به شرح زندگانی پرماجرای اشرف پهلوی، مریم فیروز و ایران تیمورتاش می پردازد. بهنود در مورد نگارش این داستان در مقدمه اینگونه می نویسد:
«این کتاب تاریخ نیست، رمان هم نیست. شاید یک روایت تاریخی بتواند باشد، شاید….