پاورپوینت در مورد اینکوترمز 2000

پاورپوینت در مورد اینکوترمز ۲۰۰۰

پاورپوینت در مورد اینکوترمز 2000

پاورپوینت در مورد اینکوترمز ۲۰۰۰

حجم فایل : ۹۸٫۴ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۷ بنام خدا اینکوترمز ۲۰۰۰ قواعد رسمی اتاق بازر گانی بین المللی جهت تفسیر اصطلاحات تجاری ساختار کلی اینکوترمز ۲۲ مورد عناوین تشریحی اصطلاحات سیزده گانه در غالب چهار گروه اصلی تعهدات دهگانه خریدار و فروشنده در هریک از اصطلاحات عناوین تشریحی ۱٫ هدف و حوزه شمول اینکوترمز ۲٫ دلایل تجدید نظر در اینکوترمز ۳٫ اینکوترمز ۲۰۰۰ ۴٫ درج ورژن اینکوترمز در قرارداد فروش ۵٫ ساختار اینکوترمز ۶٫ واژگان ۷٫ تعهدات…