تحقیق در مورد اینورترهای قدرت بالا برای منابع ولتاژ در کاربردهای صنعتی

تحقیق در مورد اینورترهای قدرت بالا برای منابع ولتاژ در کاربردهای صنعتی

تحقیق در مورد اینورترهای قدرت بالا برای منابع ولتاژ در کاربردهای صنعتی

تحقیق در مورد اینورترهای قدرت بالا برای منابع ولتاژ در کاربردهای صنعتی

حجم فایل : ۸۳٫۳ KB نوع فایل : ورد اینورترهای قدرت بالا برای منابع ولتاژ در کاربردهای صنعتی (با IGBT) VSI قدرت بالا به عنوان درایو موتورهای القائی که از سیستم کنترل سرعت تنظیم شوند ASC[1] استفاده میکنند به وفور در صنعت استفاده میشوند. کاربردهای دیگری از این اینورترها به عنوان راه انداز فنها و پمپهای صنعتی میباشد. یا برای کاربردهای ذخیره کننده انرژی و نیز در کاربردهای صنایع فلزی ورقهسازی مفتول سازی و … استفاده میشوند قبلاً از سیستمهای بر مبنای GTO…